Želiš objaviti svojo zgodbo? Preizkusi Private Books aplikacijo.
točk: 0
ogledov: 137
vprašano v Osebe s posebnimi potrebami od (točk: 18)
V katerih primerih sem lahko oproščen davka na motorna vozila?

1 Odgovor

točk: 0
odgovorjeno od (točk: 18)

Skladno z Zakonom o davku na motorna vozila se davek od cestnih motornih vozil ne plačuje med drugim od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega motornega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dizelskega motorja do 1,9 l oz. z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dizelskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem ter od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku. Več informacij najdete na naslednji povezavi: Davek na motorna vozila

...